مدیرکل سازمان حفاظت محیط زیست استان البرز عنوان کرد: شترهای سرگردان، پساب شهرک های صنعتی و کانال زهکش، حیات زیستگاه ارزشمند صالحیه را که به یکی از جاذبه های گردشگری استان تبدیل شده، تهدید می کنند.