اخبار برگزیده

دستگیری متخلف شکار و صید کبک وحشی در سیرجان کرمان

به گزارش رسولیان رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان سیرجان؛ فردی که اقدام به صید و شکار غیر مجاز کبک وحشی کرده بود دستگیر شد.
برپایه این خبر بر مبنای گزارش تلفنی دوست داران طبیعت، یگان حفاظت محیط زیست سیرجان سریعا به منطقه مورد نظر اعزام می شوند و متخلفی را که اقدام به صید و شکار قطعه کبک وحشی کرده بود دستگیر می کنند. در جریان بازرسی از فرد خاطی تعداد چهار قطعه کبک وحشی شکار شده، یک قبضه سلاح غیر مجاز و یک قبضه سلاح مجاز کشف و ضبط می گردد.
متخلف بایستی از بابت ضرر و زیان وارده به محیط زیست، ناشی از شکار غیر مجاز هر قطعه کبک وحشی مبلغ دو میلیون ریال جمعا هشت میلیون ریال را به حساب دولت واریز و فیش های مربوطه را به دادگاه ارائه نماید.
بيشتر
سال 1398  سال رونق توليد