موزه تاریخ طبیعی

1390/8/30 دوشنبه

موزه تاریخ طبیعی استان
  سرزمین پهناور ایران اسلامی از نظر تنوع جغرافیایی، معیشتی و گوناگونی فرهنگها از غنای سرشاری برخوردار است   این تنوع درجای جای این خطه فرهنگ پرور و تاریخی همواره در آداب و سنن و هنرها و باورها و بطور کلی نحوه زندگی و آثار و دست آفریده های مردم این کشور متجلی است.
  موزه تاریخ طبیعی مرکز تحیقات زیست محیطی استان کرمان معرف بیش از 300 نمونه پستاندار ، پرنده ، خزنده و حشره میباشد این موزه سیر تحول و تکامل تاثیر پذیری متقابل انسان و محیط را در استان شامل شده و علاوه بر جنبه نمایشی و آموزشی ، محل امنی برای حفظ و نگهداری اثار طبیعی این استان بشمار میرود.
  احداث ساختمان موزه به مساحت موزه 620 مترمربع شامل 41 دیوراما و 36 مینی دیوراما با اسکلت بتنی فلزی با نمای خارجی از آجر سفال در سال 1371 شروع و در سال 1375 خاتمه یافته و تا سال 1378 تجهیز و تکمیل گردیده و در زمستان 1379 افتتاح و به بهره برداری رسید.
در موزه تاریخ طبیعی کرمان بیومهای گوناگون بصورت دیوراماهایی شامل زیستگاههای کوهستانی، تالابی، بیابانی و کویری و قسمتهای ویژه بی مهرگان (نرم تنان و حشرات) و مهره داران (پرندگان و پستانداران و خزندگان) قابل مشاهده میباشد.
تعداد بازدید کنندگان موزه تاریخ طبیعی در سال گذشته بالغ بر 13000 نفر در گروهای سنی مختلف اعم از خردسالان مهدهای کودک و نو اموزان ، مدارس در مقاطع مختلف و دانشجویان و اساتید و .... بوده است. در جداول ذیل لیست نمونه های موجود در موزه تاریخ طبیعی استان اشاره گردیده است.
نام موزه
نام مسوول موزه
آدرس
تلفن
موزه تاریخ طبیعی
مریم مزدارانی
کرمان-کیلومتریک بلوار هوانیروز
31218067
بيشتر
سال 1399 جهش تولید