انعقاد تفاهم نامه همکاری بین اداره حفاظت محیط زیست و آموزش وپرورش شهرستان جیرفت

اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان

انعقاد تفاهم نامه همکاری بین اداره حفاظت محیط زیست و آموزش وپرورش شهرستان جیرفت

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان جیرفت از انعقاد تفاهم نامه همکاری بین اداره حفاظت محیط زیست و آموزش وپرورش شهرستان خبر داد.
به گزارش روابط عمومی و امور رسانه اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان :
محمد کمالی ،رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان جیرفت از انعقاد تفاهم نامه همکاری بین اداره حفاظت محیط زیست و آموزش وپرورش شهرستان خبر داد.
کمالی گفت : در راستای تحقق اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر حفاظت از محیط زیست به عنوان یک وظیفه عمومی و با استناد به مفاد ماده6آئین نامه اجرایی بند الف ماده 189قانون برنامه پنجم توسعه، بنابر ضرورت دانش افزایی و توسعه مشارکت جامعه دانش آموزی شهرستان جیرفت در حفاظت از محیط زیست و به منظور تحقق اهداف فرهنگی و آموزشی اداره حفاظت محیط زیست و به لحاظ نقش و رسالت خطیر اداره آموزش وپرورش در هدایت واستفاده بهینه از ظرفیت دانش آموزان در جریان توسعه فرهنگی اجتماعی شهرستان در زمینه محیط زیست و توسعه پایدار انعقاد تفاهم نامه همکاری بین اداره حفاظت محیط زیست و اداره آموزش و پرورش شهرستان صورت پذیرفت.
نسخه قابل چاپ
سال 1401 «تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین»