اخبار برگزیده

همکاری یگان حفاظت اداره کل و یگان حفاظت محیط زیست شهرستان کرمان منجر به دستگیری یک متخلف حرفه ای شکار و صید با حداقل سه لاشه چهارپا شد

از یک متخلف حرفه ای شکار و صید لاشه سه راس چهارپا کشف و ضبط شد 

به گزارش مهدی افشار پور رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان کرمان طی یک فقره بازرسی از منزل یک نفر متخلف حرفه ای شکار و صید حداقل لاشه سه راس چهارپا کشف و ضبط شد. افشار پور افزود این عملیات توسط یگان حفاظت محیط زیست شهرستان کرمان با همکاری یگان حفاظت اداره کل در شهر باغین کرمان انجام پذیرفت که طی آن یک قبضه اسلحه دولول غیر مجاز, دو عدد کله و پاچه, یک راس کله تاکسیدرمی شده و مقداری گوشت قوچ وحشی کشف و ضبط شد. 
بيشتر
سال 1398  سال رونق توليد