اخبار برگزیده

بازدید فرماندار ومعاون برنامه ریزی وتوسعه، بخشدار مرکزی و برخی مسئولین شهرستان بم از منطقه حفاظت شده سنگ مس و روستاهای ضلع جنوب غربی این منطقه با هدف بازدید از اقدامات اداره حفاظت محیط زیست، مشاهده تنوع زیستی منطقه، بررسی راههای روستایی عشایر و بررسی امورا

بازدید فرماندار ومعاون برنامه ریزی وتوسعه،بخشدار مرکزی، برخی مسئولین شهرستان بم از منطقه حفاظت شده سنگ مس و روستاهای ضلع جنوب غربی سنگ مس، با هدف بازدید از اقدامات اداره حفاظت محیط زیست مشاهده تنوع زیستی منطقه، بررسی راههای روستایی عشایر و بررسی امورات کشاورزی 
عكس های مرتبط :
بيشتر
سال 1398  سال رونق توليد