اخبار برگزیده

سرپرست اداره مدیریت عملکرد اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان منصوب شد

مهندس مهدی افشار پور به سمت سرپرست اداره مدیریت عملکرد حفاظت محیط زیست استان کرمان منصوب شد

به گزارش اداره روابط عمومی حفاظت محیط زیست استان کرمان صبح امروز براساس حکمی از سوی مهندس مرجان شاكري مدير کل حفاظت محیط زیست استان کرمان، مهندس مهدی افشار پور به عنوان سرپرست اداره مدیریت عملکرد حفاظت محیط زیست استان کرمان منصوب و از زحمات مهندس نادر سیدی در زمان تصدی این پست تقدیر و تشکر بعمل آمد. 
عكس های مرتبط :
بيشتر
سال 1398  سال رونق توليد