اخبار برگزیده

شکارچی متخلف کمنزیل های جنوب کرمان در دام ماموران یگان حفاظت محیط زیست شهرستان قلعه گنج

قاتل پرنده ی اندمیک و حمایت شده جیرفتی در قلعه گنج کرمان دستگیر شد
 
به گزارش اداره روابط عمومی حفاظت محیط زیست استان کرمان شکارچی حرفه ای و قاتل پرندگان حمایت شده کمنزیل یا جیرفتی که در حاشیه هلیل رود اقدام به شکار این پرنده مهم و بوم زاد می کرد با همکاری مردم دستگیر شد.
لازم به ذکر است متخلف پس از درگیری با مردم توسط نیروهای حفاظت محیط زیست شهرستان قلعه گنج کرمان دستگیر و جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.
خاطر نشان می شود که از متخلف مذکور سه قطعه پرنده جیرفتی (کمنزیل)  و یک قبضه تفنگ گازی دوربین دار حرفه ای غیرمجاز کشف و ضبط شد. 
بيشتر
سال 1398  سال رونق توليد