اخبار برگزیده

کارگاه آموزشی اهمیت منابع آبی و حفاظت از سفره های آب شرب در زرند کرمان برگزار شد

به گزارش رحیم منتظر رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان زرند کرمان  در راستای تحقق دستورات و اهداف زیست محیطی مبنی بر تعامل و همکاری با سایر ادارات مرتبط و همچنین تاکید در خصوص امر آموزش پرسنل کارگاه آموزشی و جلسه تعامل و همکاری با مسولین اداره امور منابع آب شهرستان با رویکرد اهمیت منابع آبی و حفاظت از سفره های اب شرب شهرستان در محل اداره حفاظت محیط زیست شهرستان زرند برگزار گردید.
عكس های مرتبط :
بيشتر
سال 1398  سال رونق توليد