اخبار برگزیده

بازگشت گور ایرانی به شمال غرب کرمان /// مدیر کل حفاظت محیط زیست استان کرمان: گور ایرانی پس از چندین سال در حفاظتگاه مردمی منصور آباد رفسنجان مشاهده شد

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان کرمان گفت: یک گورخر ایرانی پس از چندین سال طی دو روز گذشته در حفاظتگاه مردمی منصورآباد رفسنجان مشاهده شده است.

مرجان شاکری روز شنبه در این مورد افزود: این گور ایرانی نخستین بار طی گزارشی  توسط یکی از مرتع داران در منطقه قرق اختصاصی منصور آباد مشاهده شد و طی این گزارش قرقبانان قرق منصور آباد پس از گشت زنی و بررسی منطقه موفق به مشاهده و تصویر برداری از این گونه ارزشمند شدند. سن این گورخر ایرانی مشاهده شده در منطقه قرق منصورآباد رفسنجان ۲ سال برآورد شده و بررسی تعیین جنسیت این گورخر در دست انجام است.
وی اظهار داشت: احتمال اینکه این گورخر از مسیر بهرام گور استان فارس و از طریق شهربابک به استان کرمان وارد شده باشد وجود دارد.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان کرمان با بیان اینکه چند سال قبل نیز حضور گورخرها را در این مسیر داشتیم اظهار داشت : این گونه حافظه زیستی بالایی دارد لذا احتمال اینکه قبلا در این مسیر تردد کرده باشد وجود دارد.
وی تاکید کرد: هم اکنون مسیر گذر گورخر در حال پایش برای یافتن احتمالی گورخرهای دیگر است.
وی با بیان اینکه حضور این گور در حفاظتگاه مردمی رفسنجان دلیل بر وجود قابلیت و پتانسیل این منطقه برای حضور این گونه حیوانی است لذا این ظرفیت برای انتقال و پرورش آن در حال بررسی است.
عكس های مرتبط :
بيشتر
سال 1398  سال رونق توليد