اخبار برگزیده

شکارچی متخلف چهار قطعه پرنده وحشی توسط ماموران محیط بانی راین  کرمان دستگیر شد

شکارچی متخلف چهار قطعه پرنده وحشی توسط ماموران محیط بانی راین کرمان دستگیر شد

دستگیری شکارچی متخلف چهار قطعه تیهو در راین کرمان

به گزارش جواد امانداری مسئول محیط بانی راین کرمان ماموران یگان مستقر در این شهرستان حین گشت و کنترل در کوه نمکی درمنطقه پده یک نفر شکارچی را که اقدام به شکار غیر مجاز چهار قطعه تیهو کرده بود دستگیر کردند. 
اماندادی افزود از متخلف مذکور یک قبضه سلاح ساچمه زنی دولول به همراه نه عدد فشنگ ساچمه زنی کشف وضبط و پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی تحویل شد.
عكس های مرتبط :
بيشتر
سال 1399 جهش تولید