اخبار برگزیده

بازدیدمرجان شاکری مدیرکل حفاظت محیط زیست استان کرمان باحضور استانداروهیئت همراه  ازمجتمع های فولادی گل گهر   وشرکت در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید شهرستان سیرجان

بازدیدمرجان شاکری مدیرکل حفاظت محیط زیست استان کرمان باحضور استانداروهیئت همراه ازمجتمع های فولادی گل گهر وشرکت در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید شهرستان سیرجان

به گزارش رئیس اداره روابط عمومی حفاظت محیط زیست استان کرمان مرجان شاکری مدیرکل حفاظت محیط زیست باحضور استانداروهیئت همراه  ازمجتمع های فولادی گل گهر درشهرستان سیرجان بازدید و  در این بازدید شاکری در خصوص مسائل زیست محیطی کارخانجات گل گهر با  زینی وند استاندار کرمان گفتگو کرد .
همچنین نشست کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید شهرستان سیرجان به ریاست استاندار کرمان و با حضور نمایندگان مردم شهرستانهای سیرجان، بردسیر، بافت، رابر و ارزوئیه، فرماندار سیرجان و جمعی از مسئولان استان برگزار شد.
شاکری مدیرکل حفاظت محیط زیست بیان داشت : در نشست کارگروه رفع موانع تولید شهرستان سیرجان، مشکلات ۸ طرح صنعتی و معدنی ، کشاورزی و تولیدی درزمینه محیط زیست ، برق رسانی و تامین آب مطرح و بررسی شد و مقرر شد مدیران کل محیط زیست ، آبیاری و برق استان کرمان دررفع موانع تولید این واحدها با رویکرد مساعدت و توجه به مسائل قانونی پیگیری گردد . در این نشست استاندار کرمان پس از صحبت های مدیر کل حفاظت محیط زیست مبنی بر الزام رعایت ضوابط توسط بخش های خصوصی تاکید کرد ضمن احترام به اشتغال آفرینان از هیچ کار غیر قانونی حمایت نخواهد شد و لازم است پیگیری از مبادی قانونی سرعت پذیرد .
عكس های مرتبط :
بيشتر
سال 1399 جهش تولید