اخبار برگزیده

پنل تخصصی تعیین ونقش هریک ازکاربری های اصلی کشور  در گسیل گرد وغبار ، درمحل اداره کل حفاظت محیط زیست کرمان  به صورت مجازی برگزار گردید .

پنل تخصصی تعیین ونقش هریک ازکاربری های اصلی کشور در گسیل گرد وغبار ، درمحل اداره کل حفاظت محیط زیست کرمان به صورت مجازی برگزار گردید .

به گزارش روابط عمومی حفاظت محیط زیست استان کرمان پنل تخصصی تعیین ونقش هریک ازکاربری های اصلی کشور  در گسیل گرد وغبار ، درمحل اداره کل حفاظت محیط زیست کرمان  به صورت مجازی برگزار گردید .
رسولی کارشناس مسئول آلودگی هوا وجو اداره کل ، دراین خصوص گفت : براساس قرارداد منعقده فی مابین معاونت محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست ودانشگاه تهران، ‌این جلسه ،  ویژه استان کرمان درمحل اداره کل وبا حضورکارشناسان متخصص ومجرب دستگاههای متولی درامرگرد وغبار ازجمله محیط زیست ، آب منطقه ای ، جهاد کشاورزی شمال وجنوب ،  منابع طبیعی جنوب ،به صورت مجازی برگزار گردید .
وی درادامه بیان داشت : کارشناسان مذکور ، نظرات کارشناسی خودرادرخصوص عوامل موثر انسانی وطبیعی دربروز گرد وغبار استان کرمان مطرح نمودند .
بيشتر
سال 1399 جهش تولید