اخبار برگزیده

تیمار ورها سازی ۲ بهله پرنده شکاری دلیجه توسط پرسنل اداره حفاظت محیط زیست شهرستان سیرجان

تیمار ورها سازی ۲ بهله پرنده شکاری دلیجه توسط پرسنل اداره حفاظت محیط زیست شهرستان سیرجان

به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان ، ۲ بهله پرنده شکاری دلیجه توسط پرسنل اداره حفاظت محیط زیست شهرستان سیرجان ،تیمار ورها سازی شدند .
 رسولیان رییس اداره حفاظت محیط زیست سیرجان در این خصوص گفت: دو بهله پرنده شکاری دلیجه ی آسیب دیده که توسط یکی از دوستداران طبیعت تحویل اداره شده بودند پس از درمان توسط پرسنل اداره حفاظت محیط زیست سیرجان و در حالی که از سلامتی کامل برخوردار بودند به دامان طبیعت بازگشتند.
رسولیان افزود: دلیجه با  34 سانتی متر طول عضو کوچکی از خانواده شاهین ها می باشد. این پرنده در علفزارها، كشتزارها، مناطق باز و گاهي در شهرها ديده مي شود. در لانه متروك دیگر پرندگان و يا روي صخره ها، ساختمان ها و گاهي در شكاف درخت ها آشیانه می سازد.
از پستانداران کوچک به خصوص موش ها و یا پرندگان کوچک  تغذیه می کند. پرواز دليجه شامل بال زدن هاي سريع، درجا بال زدن و بال باز روی های اتفاقی است.
بيشتر
سال 1400 تولید، پشیبانی ها، مانع زدایی ها