اخبار برگزیده

دیدار مدیرکل حفاظت محیط زیست استان کرمان با فرماندار شهرستان سیرجان وگفتگو درخصوص دغدغه ها ومشکلات زیست محیطی وافزایش اعتبارات محیط زیست شهرستان

دیدار مدیرکل حفاظت محیط زیست استان کرمان با فرماندار شهرستان سیرجان وگفتگو درخصوص دغدغه ها ومشکلات زیست محیطی وافزایش اعتبارات محیط زیست شهرستان

به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان ،مدیرکل حفاظت محیط زیست استان کرمان با فرماندار محترم شهرستان سیرجان دیدار و درخصوص دغدغه ها ومشکلات زیست محیطی وهمچنین افزایش بودجه واعتبارات محیط زیست شهرستان گفتگو کردند .
بيشتر
سال 1400 تولید، پشیبانی ها، مانع زدایی ها